„MoMo“ ugdymo centras | INDIVIDUALIOS UGDYMO REKOMENDACIJOS
 

INDIVIDUALIOS UGDYMO REKOMENDACIJOS

Dažnai vaikų tėvai ar globėjai nėra su švietimo sistema glaudžiai susiję asmenys. Natūralu, kad jiems tampa sudėtinga spręsti kompleksines bei sistemines jų vaikui iškilusias ugdymo(si) problemas. Kartais šie sunkumai iškyla dėl elementarios informacijos stokos, kada trūksta išsamių bei aiškių instrukcijų, padedančių tėvams operatyviai reaguoti bei susidaryti visuminį situacijos vaizdą. Kitu atveju tėvai susiduria su individualiais vaiko sunkumais dėl jo asmeninių charakterio savybių, mokymosi ypatumų ar gebėjimų specifikos (pvz., turi mokymosi ar bendravimo sunkumų, yra itin gabus ar yra gabus, bet nemotyvuotas ir t. t.).

Kvalifikuoti MoMo centro specialistai padės jums spręsti su ugdymo problemomis susijusius klausimus, atlikdami psichologinį pedagoginį jūsų vaiko vertinimą bei pateikdami individualias ugdymo rekomendacijas.

Susitikimo metu jus išklausys ir jums patars du specialistai, kurie pateiks sistemines įžvalgas.